Hírek

Elérhetőségek

Pályázat közművelődési szakember munkakör betöltésére

Etes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Etes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3136 Etes, Rákóczi út 90.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.törvényben, valamint Etes település igényeit felmérve kulturális programok szervezése, lebonyolítása. Önkormányzati rendezvények tervezése, szervezése és lebonyolítása. Közösségi Házban a közművelődési és könyvtári feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                      

Pályázati feltételek:

         Középiskola/gimnázium, 475/2020. Korm. rendelet 2. számú mellékletében jelölt releváns közművelődési szakképesítés.,

 

         magyar állampolgárság

         cselekvőképesség

         büntetlen előélet

         3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         B kategóriás jogosítvány

         főiskolai vagy egyetemi végzettség,

         könyvtáros szak

         helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképes szakmai önéletrajz,

         iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

         motívációs levél a közösségi életre vonatkozó elképzelésekről, a megvalósítandó programokról

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a igénylését igazoló irat

         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Etes Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3136 Etes, Rákóczi út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/242/2021 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

 

         Személyesen: , Nógrád megye, 3136 Etes, Rákóczi út 94. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbíráslásáról Etes Község Önkormányzat Képviselő - testülete dönt. A Képviselő -testület pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.