Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény

Etes Község Önkormányzata tájékoztatja a település lakosait, a helyi egyházak, civil szervezetek és vállalkozások képviselőit, hogy Etes Község Önkormányzat Képviselő - testülete a 11/2022. (I. 25.) sz. határozatában döntött a község településrendezési eszközeinek a 0130/8 hrsz.-ú, a hatályos szabályozásban Má övezetbe sorolt területnek a HÉSz mellékletét képező Szabályozási Tervben közmű övezetre történő módosításáról és kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Az önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében a partnerségi rendelet szerint a településrendezési eszközök módosítását megelőzően a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából a szándékolt változtatás dokumentációját a község honlapján és közterületi hirdetőtábláján bemutatatjuk.

A dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen felhívástól számítva 8 napig a polgármester nevére címezve tehetik meg:

Cím:

3136 Etes, Rákóczi út 94.
e-mail: jegyzo@etes.hu

Etes, 2022. június 14.

Matúz Gábor
polgármester sk.
 

 

 

További információk a mellékeletekben találhatóak.